2017 yılı içer­isinde görüntü yönet­meni olarak görev aldığım işler­den derlediğim demo fil­mim. Önce­likle yapımcı ve yönet­men arkadaşlarıma bana güvendik­leri, kam­era asist­anı, ışık şefi/best boy/asistan ve set amiri tüm dostlarıma da bana inanıp, ekip olarak birlikte başarma fır­satı tanıdık­ları için her birine ayrı ayrı teşekkür ederim.

--

Here is my dir­ector of pho­to­graphy showreel of 2017. First of all i’d like to thank to my pro­du­cers and dir­ect­ors for believ­ing in me, then to all cam­era assist­ants, gaffers/best boys/lighting assist­ants and key grips for giv­ing me a chance to suc­ceed as a team.

Music: Mag­nus the Mag­nus - Area
Con­tact: emre@kbsvisuals.com | +90.536.344.86.59

+for more inform­a­tion
www.kbsvisuals.com

+to keep in touch
facebook.com/kbsvisuals
twitter.com/kbsvisuals

  • artist/studio: KBS visuals
no comments yet
Add your opinion »

2017-10-21 14:40:42 19